Laitteen lisääminen

Laitteet voidaan lisätä rekisteriin joko yksitellen tai massoina.

Laitteiden massalisäys

Massalisäyksen  tekee Trail Systemsin henkilökunta aina tarvittaessa. 

  • Pyydä kalustoexcel osoitteesta support@trail.fi tai lataa se täältä: Trail-vientitaulukkopohja
  • Täytä kalustoexcel tarkasti. Mitä enemmän tietoa, sen parempi
  • Lähetä täytetty kalustoexcel osoitteeseen support@trail.fi.

Yksittäisen Laitteen tiedot voi myös kloonata uusiksi laitteiksi (katso lisää: Laitteiden kloonaus)

Yksittäisen laitteen lisääminenLaitteita voivat lisätä käyttäjät, joilla on Kirjoitus-oikeudet laitteisiin. Järjestelmän pääkäyttäjä voi myöntää tarvitut oikeudet.

1. Avaa Laitteet välilehti

2. Paina laitelistauksen oikeasta ylänurkasta  Lisää uusi -linkkiä. 

Ruudulle avautuu  Lisää uusi laite -sivu, johon täytetään laitteen perustiedot sekä laitteesta riippuen myös tyyppikohtaisia tietoja sekä varattavuus-, sijainti- ja kustannustietoja.

Osasto: Valitse alasvetovalikosta, minkä osaston käytössä laite on. Laite näkyy vain niille käyttäjille, jotka on lisätty kyseiseen osastoon

Kategoria: Valitse alasvetovalikosta sopiva laitekategoria, eli laiteryhmä. (Pääkäyttäjät voivat lisätä laitekategorioita. Kts. ohjeet: Laitekategorian lisääminen)

Laitetyyppi: Valitse laitetyyppi alasvetovalikosta. Laitetyypin valitseminen avaa sivulle täytettäväksi tyyppikohtaiset tiedot. Niiden täyttäminen ei ole pakollista. Trailin tiimi lisää laitetyypit käyttöönoton yhteydessä. Jos teillä on tarve tyyppikohtaisille lisätiedoille, voitte ottaa yhteyttä osoitteeseen support@trail.fi 

Valmistaja: Pakollinen tieto. Alkaessasi kirjoittaa valmistajan nimeä, Trail ehdottaa kentän alapuolelle avautuvassa listassa järjestelmässä jo olevia valmistajia. Käytä olemassa olevaa valmistajatietoa, jos valmistajan tiedot järjestlmästä jo löytyvät

Malli: Pakollinen tieto. Alkaessasi kirjoittaa mallin nimeä, Trail ehdottaa kentän alapuolelle avautuvassa listassa järjestelmässä jo olevia malleja. Käytä olemassa olevaa mallitietoa, jos valmistajan tiedot järjestlmästä jo löytyvät

Valittuasi laitteen mallin tyyppikohtaisten tietojen alle avautuu vielä  VarattavuusSijaintiKustannustiedot ja Kuvaus. Näiden tietojen täyttäminen on vapaaehtoista.

  • Tagit: Tähän kenttään voit lisätä lyhyttunnisteita eli tageja laitteille. Näitä voiat olla esimerkiksi laitteen vaihtoehtoiset kutsumanimet.
  • Varattavuus: Tässä kohdassa voit määrittää laitteen varattavaksi tai ei-varattavaksi. Mikäli valitset kyllä, laite näkyy varaustenluonnin yhteydessä mahdollisuutena liittää varaukseen.
  • Sijainti: Laite voi sijaita joko kalustossa eli jossain toisessa laitteessa, tai sijaintipaikassa kuten varastossa. Valitse ensin kumpi näistä on laitteen kohdalla kyseessä. Laitteen sijainti kalustoon lisätään joko kirjoittamalla laitekohtainen tunnus (esim. I123456) tai lukemalla laitteen tunnus viivakoodinlukijalla. Laitteen sijainti sijaintipaikkaan lisätään joko kirjoittamalla sijaintipaikan nimi tai tunnus, tai painamalla kentän oikealta puolelta valitse ja valitsemalla sijainti pudotusvalikosta.
  • Kustannustiedot: Kustannustietoja käytetään Trailissa ensisijaisesti investointisuunnitelman luomiseen. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että uusien laitteiden kustannustiedot määritettäisiin mahdollisimman tarkkaan. Näin Trailista löytyy aina laitteen hankintatiedot useankin vuoden kuluttua.
  • KuvausKuvaus-kenttään voit kirjoittaa muita laitteeseen liittyviä tietoja.

Paina alareunan  Luo-painiketta.

**HUOM:** Voit myös halutessasi lisätä omalle etusivullesi Lisää uusi laite -widgetin, josta voit suoraan lisätä uusia laitteita.