Laitemallit ja laitteet

Laitemallit

Laitemallit ovat erittäin tärkeä käsite Trailissa, sillä laitemalli kokoaa alleen kaikki identtiset laitteet. Laitemalleihin tallennetaan kaikki samanlaisille laitteille yhteiset tiedot, jotta niitä ei tarvitse syöttää ja tallentaa erikseen jokaiselle identtiselle laitteelle.

Esimerkiksi mallilla iPad Mini 4 on tietty uusimishinta ja arvioitu käyttöikä, joita ei laitemalliin tallennettuina tarvitse määritellä erikseen jokaiselle organisaatioon hankittavalle iPad Mini 4:lle. Lisäksi laitemalliin tallennetaan esimerkiksi kuvia ja käyttöohjeita kyseisestä mallista, jolloin ne näkyvät jokaisen kyseisen mallisen laitteen tiedoissa automaattisesti.

Laitemalleja on siis Trailissa yhtä monta kuin on erilaisia laitteitakin. Mikäli samanlaisia laitteita on useampia, on näiden taustalla vain yksi laitemalli.

Laitemallit helpottavat myös laitteiden varaamista. Uutta laitevarausta luotaessa käyttäjä voi varata halutessaan pelkän laitemallin varaukseensa, mikäli ei ole tarvetta jollekin tietylle yksilölle. Näin voi varauksen alkaessa ottaa minkä tahansa laitemallin laitteista mukaan varaukseen ilman, että pitäisi metsästää varastosta juuri se yksilö, jonka oli varausta luodessaan valinnut.

Organisaatiosi laitemallit näet Laitteet-välilehden alla olevasta Laitemallit-osiosta.

Laitteet

Trailissa jokaista järjestelmään tallennettua artikkelia kutsutaan laitteeksi. Laitteita on monentyyppisiä, esimerkiksi  ohjelmistolisenssejä, kalusteita, laitteita ja ajoneuvoja. Erilaisten laitteiden tyyppikohtaisia tietoja hallitaan laitetyypeillä.

Jokaisella laitteella on Trailissa mallitieto, jonka alle on koottu kaikki identtiset laitteet. Kukin yksilöllinen laite saa oman yksilöivän tunnisteen, jolla Trail tunnistaa kyseisen yksilön. Poikkeuksena ovat saldotuotteet ja kulutustavarat, joiden osalta seurataan vain käytössä olevien artikkelien määrää, ei artikkeleita yksilöinä.