Laitemallin lisääminen

Kun Trailiin lisätään uusi laite, jolle ei ole olemassa laitemallia, järjestelmä luo automaattisesti myös uuden laitemallin.

Laitemallin lisääminen vaatii Kirjoitus-oikeudet laitteisiin.

Uuden mallin luominen manuaalisesti

  • Avaa Laitemallilistaus (Laitteet > Mallit)
  • Paina oikeasta yläreunasta löytyvästä Lisää uusi malli -linkkiä.

  • Täytä avautuvalla Uusi malli -sivulla uudelle mallille tarvittavat tiedot

  • Kulutustyyppi määrittelee sen, onko kyseessä yksilöity laite, saldomalli vai kulutustavara
  • paina Tallenna.