Varusteiden merkitseminen pesuun

Pesu toiminnallisuus ei ole oletuksena päällä varustevarastosovelluksessa. Voit tarvittaessa pyytää ominaisuutta päälle Trailin tuesta: support@trail.fi

Pestävät varusteet, esimerkiksi vaatteet, voidaan merkitä myös pesu-tilaan luovutussovelluksessa.

1. Tunnista käyttäjä

2. Paina pesuun menevän varusteen rivillä painiketta Pesu

3. Pesuun merkityn varusteen kohdalle ilmestyy tieto Valittu: Pesuun

4. Jos pesuun menneen varusteen tilalle luovutetaan uusi varuste, muista lukea luovutettavan varusteen viivakoodi viivakoodin lukukenttään.

Trail siirtää kyseisen varusteen saldosta yhden kappaleen sijaintiin Pesu/Wash, jolloin pesussa olevia varusteita ei voi luovuttaa, ennen kuin ne on palautettu takaisin saldolle: