Käyttöönoton muistilista

Voit hyödyntää tätä muistilistaa tarkistaessasi onko järjestelmän käyttöönoton kannalta oleelliset tehtävät tehty ja yhteiset toimintamallit päätetty, sekä mitä vielä puuttuu. Muistilista on myös mahdollista tulostaa paperille. Tällöin voit kirjoittaa listalle mukaan myös omia muistiinpanoja.

Laitetiedon lisääminen

Onko osastot päätetty?

 • Osastojen avulla voidaan tarvittaessa rajata laitteiden näkyvyys käyttäjien välillä. Osastot on hyvä suunnitella ennen laitetietojen keräämistä.

Onko sijaintirakenne päätetty?

 • Trailissa sijainti voi olla joko toinen laite, pääsijainti, tai pääsijainnista löytyvä alasijainti. Ennen laitetiedon keräämistä kannattaa suunnitella miten sijainnit merkitään, jotta kaikki laitetietoa kokoavat merkitsevät tiedon samalla tavalla.

Millä kielellä tieto lisätään?

 • Tieto kannattaa lisätä sellaisella kielellä, jota kaikki järjestelmää käyttävät työntekijät ymmärtävät. Kielen valinta on suositeltavaa päättää ennen laitetiedon keräämistä. Järjestelmä itsessään on saatavilla kolmella kielellä: suomi, ruotsi, englanti.

Onko laitetieto lisätty?

 • Onko kaikki laitteet lisätty järjestelmään vai puuttuuko vielä joitain?
 • Mitkä vielä puuttuvat:

1.                                                                                                                                                                

2.                                                                                                                                                                

3.                                                                                                                                                                

Muuta:

Onko aikataulu päätetty?

 • Heti aluksi on suositeltavaa päättää alustava aikataulu muun muassa laitetiedon keräämiselle, lisäämiselle järjestelmään, koulutukselle, kaluston merkitsemiselle, sekä käyttäjien lisäämiselle. Aikatauluttaminen auttaa varmistamaan järjestelmän käytön sujuvan aloittamisen.

Onko avainkäyttäjät päätetty?

 • Avainkäyttäjiä kannattaa olla 2–3 työntekijää tai esimerkiksi 1 jokaisesta tiimistä. He auttavat muita työntekijöitä järjestelmän käytössä ja jalkauttavat digitaalisen laitehallinnan kulttuuria koko organisaatioon.

Onko käyttäjät lisätty?

 • Onko käyttäjät lisätty vai puuttuuko vielä joiltakin käyttäjiltä tunnukset?
 • Annetaanko käyttäjäoikeudet käyttäjäkohtaisesti vai hyödynnetäänkö käyttäjäryhmiä?
 • Kirjaudutaanko järjestelmään manuaalisesti vai voisiko kertakirjautumisen lisäämisestä olla apua?

Laitteiden merkitseminen?

 • Onko oma tulostin tilattu vai tulostaako Trail tarrat palveluna?
  • Merkintämahdollisuuksista voi tiedustella ja tehdä tilauksen Trailin tukeen support@trail.fi
  • Tunnistepohjaan on mahdollista lisätä organisaation oma logo. Tätä varten mustavalkoisen version logosta voi lähettää Trailin tukeen.
 • Onko tilattu tulostin asennettu käyttövalmiiksi?
 • Onko tarrat tulostettu ja merkitty laitteisiin?

Onko käyttöönottopalaveri pidetty?

 • Käyttöönottopalaverin aikana käydään läpi laitteiden ja käyttäjien lisääminen järjestelmään. Sopivia ajankohtia voi kysyä Trailin tuesta: support@trail.fi

Onko koulutus pidetty?

 • Ovatko kaikki käyneet Trail peruskoulutyksen läpi?

Onko sovittu järjestelmän käytön prosessit ja toimintatavat?

 • On hyvä päättää yhteisesti mitä Trailin toimintoja otetaan käyttöön, kuka vastaa tiedon lisäämisestä, sekä miten tieto lisätään (esimerkiksi varausten otsikointi). 
 • Toimintatapojen päättämisen avulla käyttäjät saadaan osallisiksi järjestelmän käytössä. Näitä on hyvä pohtia heti alusta lähtien, mutta erityisesti siinä vaiheessa kun järjestelmää jalkautetaan käyttöön laajemmin organisaatiossa.

Muu:

 • Tulostettuun versioon voi kirjoittaa vielä omia muistiinpanoja:

1.                                                                                                                                                                

2.                                                                                                                                                                

3.