Käyttäjäoikeudet

Jokaiselle käyttäjälle ja käyttäjäryhmälle voidaan antaa erilaisia käyttöoikeuksia. Tällä sivulla on selitykset yleisimmistä käyttöoikeuksista. Käyttöoikeuksia hallinnoidaan Hallinta -moduulin kautta, johon on pääsy ainoastaan ympäristön pääkäyttäjillä.

Mikäli ympäristössäsi on listattuna näiden lisäksi muita käyttöoikeuksia ja haluat saada näistä lisätietoja, olethan yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteeseen support@trail.fi

Hallinta/Ylläpito

Ei – Hallinta -moduuli ja sen sisältö ei näy ollenkaan (Poikkeuksena Käyttäjät, Käyttäjäryhmät, Osastot ja Sijainnit näkymien oikeudet)

Luku – Hallinta -moduuli ja sen sisältö ei näy ollenkaan (Poikkeuksena Käyttäjät, Käyttäjäryhmät, Osastot ja Sijainnit näkymien oikeudet)

Kirjoitus – Käyttäjä näkee Hallinta -moduulin, ja pystyy muokkaamaan kaikkea tietoa siellä

Käyttäjät

Mikäli käyttäjällä on Hallinta moduuliin kirjoitustason oikeudet, on käyttäjällä automaattisesti pääsy nähdä ja muokata kaikkia moduulin alta löytyviä välilehtiä.

Oikeus koskee tapausta, jossa käyttäjällä on Ei- tai lukutason oikeus Hallinta moduuliin. Käyttäjälle voidaan antaa erikseen pääsy kyseisen välilehden tietoihin.

Ei - Käyttäjä ei näe Hallinta - Käyttäjät välilehteä

Luku - Käyttäjä näkee Hallinta - Käyttäjät välilehden, mutta ei pysty lisäämään tai muokkaamaan tietoja.

Kirjoitus - Käyttäjä näkee Hallinta - Käyttäjät välilehden ja pystyy lisäämään ja muokkaamaan tietoja.

Käyttäjäryhmät

Mikäli käyttäjällä on Hallinta moduuliin kirjoitustason oikeudet, on käyttäjällä automaattisesti pääsy nähdä ja muokata kaikkia moduulin alta löytyviä välilehtiä.

Oikeus koskee tapausta, jossa käyttäjällä on Ei- tai lukutason oikeus Hallinta moduuliin. Käyttäjälle voidaan antaa erikseen pääsy kyseisen välilehden tietoihin.

Ei - Käyttäjä ei näe Hallinta - Käyttäjäryhmät välilehteä

Luku - Käyttäjä näkee Hallinta - Käyttäjäryhmät välilehden, mutta ei pysty lisäämään tai muokkaamaan tietoja.

Kirjoitus - Käyttäjä näkee Hallinta - Käyttäjäryhmät välilehden ja pystyy lisäämään ja muokkaamaan tietoja.

Sijainnit

Mikäli käyttäjällä on Hallinta moduuliin kirjoitustason oikeudet, on käyttäjällä automaattisesti pääsy nähdä ja muokata kaikkia moduulin alta löytyviä välilehtiä.

Oikeus koskee tapausta, jossa käyttäjällä on Ei- tai lukutason oikeus Hallinta moduuliin. Käyttäjälle voidaan antaa erikseen pääsy kyseisen välilehden tietoihin.

Ei - Käyttäjä ei näe Hallinta - Sijainnit välilehteä, eikä käyttäjä pysty avaamaan sijainnin näkymää laitekortilta.

Luku - Käyttäjä näkee Hallinta - Sijainnit välilehden, mutta ei pysty lisäämään tai muokkaamaan tietoja.

Kirjoitus - Käyttäjä näkee Hallinta - Sijainnit välilehden ja pystyy lisäämään ja muokkaamaan tietoja.

Sijainnit > Muutoshistoria:

Käyttäjäoikeutta tekevällä käyttäjällä tulee olla itsellään pääsy sijaintien tietoihin. Käyttäjäoikeusasetus tulee näkyviin kun käyttäjälle on ensin tallennettuna vähintään lukutason oikeus sijainteihin.

Ei - Käyttäjä ei näe muutoshistoriaa sijainnin sivulla

Luku - Käyttäjä näkee muutoshistorian sijainnin sivulla

Kirjoitus - Käyttäjä näkee muutoshistorian sijainnin sivulla

Osastot

Mikäli käyttäjällä on Hallinta moduuliin kirjoitustason oikeudet, on käyttäjällä automaattisesti pääsy nähdä ja muokata kaikkia moduulin alta löytyviä välilehtiä.

Oikeus koskee tapausta, jossa käyttäjällä on Ei- tai lukutason oikeus Hallinta moduuliin. Käyttäjälle voidaan antaa erikseen pääsy kyseisen välilehden tietoihin.

Ei - Käyttäjä ei näe Hallinta - Osastot välilehteä

Luku - Käyttäjä näkee Hallinta - Osastot välilehden, mutta ei pysty lisäämään tai muokkaamaan tietoja.

Kirjoitus - Käyttäjä näkee Hallinta - Osastot välilehden ja pystyy lisäämään ja muokkaamaan tietoja.

Laitteet 

Ei – Laitteet -moduuli ei näy käyttäjälle ollenkaan

Luku – Laitteet -moduuli ja sen sisältö näkyy käyttäjälle, lukuun ottamatta kustannustietoja. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata laitteiden tietoja tai lisätä uutta laitetta.

Kirjoitus – Laitteet -moduuli ja sen sisältö näkyy käyttäjälle. Käyttäjällä oikeudet muokata laitteiden tietoja ja lisätä uusia laitteita.

Laitteet > Kustannustiedot

Ei - Käyttäjä ei näe kustannustietoja laitekortilla

Luku- Käyttäjä näkee kustannustiedot laitekortilla, mutta ei pysty muokkaamaan tietoja.

Kirjoitus - Käyttäjä näkee kustannustiedot laitekortilla, ja pystyy muokkaamaan niitä. Käyttäjällä tulee olla kirjoitustason oikeudet laitteisiin.

Laitteet > Muutoshistoria

Ei - Käyttäjä ei näe muutoshistoriatietoja laitekortilla

Luku- Käyttäjä näkee muutoshistoriatiedot laitekortilla

Kirjoitus - Käyttäjä näkee muutoshistoriatiedot laitekortilla

Laitteet > Sijaintihistoria

Ei - Käyttäjä näkee ainoastaan viimeisimmän sijainnin sijaintihistoriassa laitekortilla

Luku- Käyttäjä näkee sijaintihistorian laitekortilla

Kirjoitus- Käyttäjä näkee sijaintihistorian laitekortilla

Laitteet > Huoltohistoria

Ei - Käyttäjä näkee avonaiset huollot, mutta ei suljettuja huoltoja laitekortilla

Luku - Käyttäjä näkee avonaiset ja suljetut huollot laitekortilla

Kirjoitus - Käyttäjä näkee avonaiset ja suljetut huollot laitekortilla

Kategoria

Oikeuden voi jättää Ei-asentoon.

Varaukset

Ei – Käyttäjä ei näe Varaukset -moduulia eikä pysty luomaan varausta

Luku – Käyttäjä pystyy luomaan varauksia sekä lukemaan ulos/palauttamaan laitteita omiin varauksiin. Mikäli Hallinta > Yleisasetukset kohta ”Hyväksy varaukset” on päällä, tulee kirjotusoikeudet omistavan käyttäjän hyväksyä tämän käyttäjän luoma varaus ennen kuin varaukselle voi lukea laitteita ulos.

Kirjoitus – Käyttäjä voi luoda varauksia ja lukea laitteita ulos/palauttaa varaukselle ilman erillistä hyväksyntää.

Huollot

Ei – Käyttäjä ei näe Huollot -moduulia, mutta pystyy luomaan vikailmoituksia laitteille.

Luku – Käyttäjä näkee Huollot -moduulin sisältöineen ja pystyy luomaan vikailmoituksia.

Kirjoitus – Käyttäjä näkee Huollot -moduulin sisältöineen, pystyy luomaan vikailmoituksia. Pystyy luomaan uuden huolto suunnitelman, hyväksyä, päivittää, poistaa tai hylätä huoltoja.

Huollot > Muutoshistoria:

Ei - Käyttäjä ei näe historiatietoa huollon näkymässä

Luku - Käyttäjä näkee historiatietoa huollon näkymässä

Kirjoitus - Käyttäjä näkee historiatietoa huollon näkymässä

Raportit

Ei – Käyttäjä ei näe Raportit -moduulia.

Luku – Käyttäjä näkee Raportit -moduulin sisältöineen ja pystyy tarkastelemaan tietoja.

Kirjoitus – Käyttäjä näkee Raportit -moduulin sisältöineen ja pystyy tarkastelemaan tietoja.

Investointi

Ei – Investointi -moduuli ei näy käyttäjälle ollenkaan

Luku –Käyttäjä pystyy tarkastelemaan ja luomaan omia hankintasuunnitelmia, mutta ei pysty luomaan uusia investointisuunnitelmia, tai hyväksymään niitä.

Kirjoitus – Käyttäjä pystyy luomaan ja muokkaamaan investointisuunnitelmia, hankintoja sekä hyväksymään niitä.

Inventointi

Ei – Inventointi -moduuli ei näy käyttäjälle ollenkaan

Luku – Käyttäjä pystyy tarkastelemaan inventointeja, mutta ei pysty luomaan uusia tai muokkaamaan nykyisiä.

Kirjoitus – Käyttäjä pystyy luomaan ja tekemään inventointeja.

Lainat

Ei – Lainat -moduuli ei näy käyttäjälle ollenkaan

Luku – Käyttäjä pystyy tarkastelemaan omia lainoja. HUOM! Käyttäjällä pitää olla vähintään lukutasonoikeudet Lainat-moduuliin, sekä pääsy terminaalin osastoon, jotta käyttäjälle voidaan luovuttaa varusteita.

Kirjoitus – Käyttäjä pystyy tarkastelemaan kaikkien lainoja.

Kuljetukset

Ei – Käyttäjä ei näe Kuljetukset -moduulia

Luku – Käyttäjä näkee kuljetukset. Pystyy luomaan uuden kuljetuksen, mutta ei voi aloittaa kuljetusta ennen kuin Kirjoitus-tason käyttäjä hyväksyy kuljetuksen.

Kirjoitus – Käyttäjä näkee kuljetukset. Käyttäjä pystyy luomaan kuljetuksia, lisäämään siihen laitteistoa sekä lukemaan ulos/palauttamaan laitteita kuljetuksiin.

Produktiot

Ei – Käyttäjä ei näe Produktiot -moduulia

Luku – Käyttäjä pystyy tarkastelemaan produktioita, mutta ei pysty luomaan uusia tai muokkaamaan nykyisiä.

Kirjoitus – Käyttäjä pystyy luomaan ja muokkaamaan produktioita.